Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Wat wij doen

Dit zijn onze bezigheden.

 

Wij (her)ontwikkelen vastgoed objecten, percelen of gebouwen. Wij kopen percelen of niet meer nuttig vastgoed om te (her)ontwikkelen naar hernieuwd actief gebruik.

 

De functie van gebouwen wijzigt met de tijd

Het tijdsbeeld verandert voortdurend het gebruik van gebouwen en gebieden. Met de toename van grootschaligheid in de landbouw en veeteelt verandert de woonfunctie in dorpen. De functionele boerderijen veranderen in luxe woonparadijzen. Maar ook demografische ontwikkelingen noodzaken tot herontwikkeling.

De komende 20 jaar zal de babyboom generatie van na de oorlog de senioren leeftijd bereiken waardoor het aantal senioren met 1 miljoen zal toenemen. Medische innovatieve ontwikkelingen zorgen er vervolgens voor dat de mens ouder wordt. Het aantal 85 plussers neemt explosief toe. Een enorme behoefte ontstaat aan levensloopbestendige (zorg)woningen voor senioren. De 70-er jaren woningen zijn niet meer geschikt om zorg te verlenen.

De senior zoekt een levensloopbestendige woning waar eenvoudig zorg kan worden verleend. En wat gaat gebeuren met de eengezinswoningen en kantoren? De woningbezitter heeft behoefte aan een of twee filevrije thuiswerkplekken in plaats van een kantoorplek met lange woon/werkverkeer reistijden. De wereld verandert, de woningbezitter verandert mee.

 

Conversie

Wij converteren leegstaande gebouwen, binnen- of buitenstedelijk, in nieuwe nuttigheid. Dat kunnen oude boerenhoeven en schuren zijn of verouderde woningen die na renovatie opnieuw worden bewoond. De overheid staat gelukkig steeds vaker open voor transities naar nieuwe benutting. Een transitie gaat vaak snel en duurt zelden langer dan 8 tot 18 maanden.